wegenbouw Rosmalen
Het laatste nieuws
wegenbouw Rosmalen
Het laatste nieuws
wegenbouw Rosmalen
Het laatste nieuws
wegenbouw Rosmalen
Het laatste nieuws
Het laatste nieuws

De laatste ontwikkelingen bij Van Rosmalen BV

Van Rosmalen BV staat nooit stil. Wij werken continu aan de verbetering van de infrastructuur in de provincie, in opdracht van gemeenten, overheidsinstellingen en andere bedrijven. Hier lees je het laatste nieuws als eerste.

Nieuws – Van Rosmalen BV aanneming & wegenbouw

30.06.2015 : In het kader van verbeteren bushaltes is in opdracht van de Gemeente Oss  de eerste Bus Hub binnen de gemeente aan de Hertogensingel aangelegd en in gebruik genomen. Vandaag is door busmaatschappij Arriva e.e.a getest..

 

 

25.06.2015 :.Aangenomen werk: Gemeente st Oedenrode, Fiets- en Wandelpad Bobbenagelstraat.

 

 

01.05.2015 :.Aangenomen werk: Gemeente Oss, Verbeteren bushaltes.

 

 

01.04.2015 :Aangenomen werk: Gemeente Tilburg Herinrichting Hoefakkerstraat. Start mei 2015, gereed eind 2015

Aangenomen werk": Gemeente 's-Hertogenbosch Elementenverhardingen 2015-2018.

 

*** Onlangs aangenomen en gestart met Herinrichting Grijs en Groen St Janslyceum, gemeente 's-Hertogenbosch

 

*** Onlangs aangenomen Asfaltonderhoud gemeente Bernheze 2015 -2018

 

*** Onlangs aangenomen Asfaltonderhoud gemeente 's-Hertogenbosch 2015 -2018

 

*** Onlangs aangenomen Herinrichting Brugstraat te Vinkel. Het betreft hier riolerings- grond en bestratingswerkzaamheden. Start werkzaamheden medio dec 2014-jan 2015, gereed eind 2015. ***

*** In 2013 werd door ons in opdracht van de gemeente Bernheze geraliseerd: Het bouwrijp maken van een nieuw woningbouwplan aan de Hoogstraat  te Heesch. Onlangs hebben wij ook het definitieve inrichten van dit plan aangenomen.Start werkzaamheden medio november 2014. ***

bouwbedrijf Rosmalen

*** De herinrichting van de zes buurtpleinen in ’s-Hertogenbosch komt steeds meer (zie bericht hieronder) in onze handen. Tijdens de ‘reconstructie’ van onze website werd bekend dat Van Rosmalen BV ook de reconstructie van het tweede plein mag doen: wij waren opnieuw de partij die aan het langste eind trok. Na het Akeleiplein zal begin 2015 ook de eerste schop de grond in gaan op het Lingeplein! ***

bouwbedrijf Rosmalen

*** Wij hebben wederom een klus binnengesleept op basis van EMVI-criteria, net voor de bouwvak. Het betrof de herinrichting van een zestal buurtpleinen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Allereerst werden diverse criteria uit het plan van aanpak beoordeeld. Uiteindelijk bleven drie aannemers over die de komende jaren gaan uitmaken wie welk plein gaat herinrichten. Het eerste plein, het Akeleiplein, is inmiddels aan ons gegund. ***

bouwbedrijf Rosmalen

*** In het voorjaar van 2014 hebben wij werk aangenomen voor de Gemeente Bernheze. Dit gebeurde op een voor ons totaal onbekende manier. Op basis van een te behalen trede op de zogenaamde PSO-ladder (Prestatie Sociaal Ondernemen) droegen wij uit om ook sociaal te kunnen en willen ondernemen. Wij lieten zien dat we graag bereid zijn te werken met kansarmen op de arbeidsmarkt. Dit was medebepalend voor de keuze van de juiste partij. Het betrof de herinrichting van Componistenbuurt Fase 3 te Heesch en… we kwamen als winnaar uit de bus! ***

Van Rosmalen BV: wat doen wij voor u?

Wij vertellen u graag wat meer over onze werkzaamheden. Van Rosmalen BV werkt aan projecten die in tijdsduur variëren van een dag tot een jaar. Niet alleen de looptijd wisselt: geen twee klussen die wij aannemen zijn hetzelfde.

We zijn op dit moment actief in de volgende specialisaties:

  • Grondwerk: het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond ten behoeve van infrastructurele werken en natuurbouwprojecten.
  • Riolering: het aanbrengen van rioolleidingen (samengesteld of gescheiden) en infiltratievoorzieningen.
  • Betonwerk: het aanbrengen van betonvloeren en printbeton.
  • Verharding: de aanleg en reconstructie van elementen-, asfalt- en betonverhardingen. Daarbij profileren wij zandwegen en halfverhardingen.
  • Waterbouw: het aanbrengen en/of reconstrueren van beschoeiing en damwanden
  • Onderhoud: bitumineuze verhardingen onderhouden, oppervlaktebehandelingen en voegvullingen aan te brengen.
  • Het aanleggen en onderhouden van speelplekken.