bouwbedrijf Rosmalen
We laten het je zien
bouwbedrijf Rosmalen
We laten het je zien
bouwbedrijf Rosmalen
We laten het je zien
bouwbedrijf Rosmalen
We laten het je zien
We laten het je zien

Wegenbouw, herinrichting en andere specialisaties

Natuurlijk vertellen we je graag meer over wat Van Rosmalen BV allemaal doet. Maar je mag ook met eigen ogen komen kijken waar we mee bezig zijn. Je bent van harte welkom om op locatie te spreken met de uitvoerder!

Hier werkt Van Rosmalen BV momenteel

Op het moment werken wij voor de volgende opdrachtgevers op een groot aantal locaties.

Gemeente  's-Hertogenbosch

Aanleg Bushalte Pettelaarseweg januari 2016

Gemeente  Bernheze

Woonrijp maken Hildebrandstraat fase 1+2 te Heesch

Gemeente  Oss

Aanpassen bushaltes

Gemeente  Bernheze

Aanbrengen Slijtlagen

Gemeente Tilburg

Herinrichting Hoefakkerstraat e.o.

Gemeente 's-Hertogenbosch
Herinrichting Winkelcentrum Boschveld

Gemeente 's-Hertogenbosch
Asfaltonderhoud Rietveldenweg - Oude Vlijmenseweg

 

Gemeente 's-Hertogenbosch
Herinrichting buurtplein Gestelsebuurt

 

Gemeente 's-Hertogenbosch
Herinrichting openbare ruimte St Janslyceum

 

Gemeente Bernheze
Asfaltonderhoud

Gemeente Maasdonk
Asfaltonderhoud
Voor beiden hierboven geldt: het uitvoeren van zowel kleinschalige als grotere opdrachten betreffende asfaltreparaties,slijtlagen, markeringen en bijkomende werkzaamheden

Gemeente Heusden
Reconstructie Burg. Van Houtplein in Vlijmen: Dit parkeerterrein wordt opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe materialen.Tevens zal er een rioolvernieuwing plaats gaan vinden.

Gemeente Oss
Herinrichting Industrielaan: Het herinrichten van rijbaan,trottoirs en parkeerplaatsen.

Gemeente ’s-Hertogenbosch
Onderhoud elementenverharding: Het verrichten van zowel kleinschalige als grotere projecten 2013-2014.Hierbij moet gedacht worden aan zowel riolerings- als bestratings-werkzaamheden (zowel onderhoud als totale herinrichtingen)

Herinrichting Klokkendiep: Het afkoppelen van hemelwaterafvoeren en herinrichting openbaar gebied

WRM De Hoven fase 2 Rosmalen: Het aanleggen van nieuwe woonstraten en parkeerplaatsen in deze nieuwe woonwijk op Vinex-locatie De Groote Wielen.

Reconstructie Geldersedam: Nieuw rioolstelsel en herinrichting van de openbare ruimte.

Buitenruimte brede basisschool Boschveld: Rondom de nieuwe Brede Bossche School in de wijk Boschveld gaan wij de openbare ruimte inrichten. Zowel grondwerken alsmede riolerings-en bestratingswerkzaamheden.

Herinrichting Akeleiplein: Het bestaande plein en direkte omgeving gaan helemaal op de schop. Bestaande bomen,speeltoestellen en bestratingen zullen worden vervangen door duurzame produkten waar hoge eisen aan worden gesteld.

Brabant wonen
W.R.M. Carolusterrein
: Het definitieve inrichten van de openbare ruimte in dit gebied.Het is een nieuw woningbouwproject op het voormalige terrein van ziekenhuis Carolus. Trottoirs,wegen,parkeerplaatsen en grondwerk voor het openbare groen.

Herinrichting Spoorlaan Stationsplein

Een van onze gerealiseerde paradepaardjes is de reconstructie van de omgeving rondom de Spoorlaan in Oss:

  • Groenvoorzieningen en verhardingen verwijderd
  • Hoofdriolering aangebracht
  • Grondwerk
  • Asfaltverhardingen / combinatiedeklagen aangebracht
  • Elementenverhardingen aangebracht
  • Groenvoorzieningen / bomen aangebracht
  • Openbare verlichting aangebracht
  • Verkeersmaatregelen getroffen

Bekijk het ontwerp in vogelvlucht: Ontwerp Spoorlaan Stationsplein 

En hier heeft Van Rosmalen BV gewerkt

Van Rosmalen BV heeft de afgelopen tijd de volgende projecten afgerond:

Gemeente Heusden
Herinrichting Kasteellaan Oud-Heusden

Gemeente Oss
Herinrichting Klaphekkenplein Oss

Gemeente Tilburg
Herinrichting Wilgenstraat Tilburg

Gemeente Bernheze
B.R.M. Cunera Heeswijk-Dinther
Asfaltonderhoud Mozartlaan Heesch
Herinrichting Componistenbuurt Fase 3 Heesch

Gemeente ’s-Hertogenbosch
Herinrichting Hudsonlaan
W.R.M.Deuteren
Aanleg drempels Groote Wielen Rosmalen
BRM Aquamarijn Rosmalen
Verlegging fietspad Laaghemaal Rosmalen
Projekt '' Lekker fietsen"