Bij Aannemings- en Wegen- bouwbedrijf Van Rosmalen BV uit Rosmalen is certificering goed op orde

Contact

Bij Aannemings- en Wegen- bouwbedrijf Van Rosmalen BV uit Rosmalen is certificering goed op orde

Contact

Bij Aannemings- en Wegen- bouwbedrijf Van Rosmalen BV uit Rosmalen is certificering goed op orde

Contact

Bij Aannemings- en Wegen- bouwbedrijf Van Rosmalen BV uit Rosmalen is certificering goed op orde

Contact

Bij Aannemings- en Wegen- bouwbedrijf Van Rosmalen BV uit Rosmalen is certificering goed op orde

Contact

Kiezen voor Aannemings- en Wegen- bouwbedrijf Van Rosmalen BV is een keuze maken, voor een bedrijf dat zijn zaakjes op orde heeft. We voldoen aan de internationaal geldende kwaliteits- en veiligheidseisen voor de aanleg van rioleringen en bestratingen. Ook voor het verhuur van personeel in de grond-, water- en wegenbouw, zijn we gecertificeerd.

ISO -VCA gecertificeerd 

De certificaten NEN-EN-ISO 9001:2015 en VCA** (2017/6.0) laten dit zien. Deze staan garant voor kwalitatief hoogwaardig werk dat voldoet aan gestelde normen.
Daarnaast zijn we een erkend leerbedrijf. Zo leren we ook toekomstige wegenbouwers de kneepjes van het vak.

CO2-prestatieladder 

Aannemings- en Wegen- bouwbedrijf Van Rosmalen BV vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Daarnaast stellen ook onze opdrachtgevers steeds vaker eisen op het gebied van duurzaamheid. Om onszelf, maar ook de buitenwereld te bewijzen dat we het terugdringen van de CO2-uitstoot serieus aanpakken, hebben we als aanvulling op onze kwaliteitsmanagementsysteem, dat is gecertificeerd op basis van de ISO 9001, het doel opgepakt om ons hiervoor te certificeren.


Een goede meetstok hiervoor is de CO2-prestatieladder. We hebben ons ten doel gesteld, om naar trede 3 van de CO2-prestatieladder te klimmen. Niveau 3 betekent dat we een goed inzicht hebben van onze CO2-uitstoot en waar dat door wordt veroorzaakt. We laten zien dat we ook concrete stappen nemen om deze uitstoot terug te dringen. We kijken daarbij ook naar de ontwikkelingen in de branche en sluiten ons bij goede initiatieven aan. Via onze website communiceren we op een transparante manier over onze inspanningen, met betrekking tot het terugdringen van onze CO2-uitstoot.
Hieronder vindt u een aantal rapportages die meer inzicht geven in alles wat er binnen Aannemings- en Wegen- bouwbedrijf Van Rosmalen BV leeft op het gebied van CO2-uitstoot.


Informatie over de CO2-prestatieladder en de CO2-prestaties van Aannemings- en Wegen- bouwbedrijf Van Rosmalen BV is ook te vinden op www.skao.nl.

PSO-PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN

Aannemings- en Wegen- bouwbedrijf Van Rosmalen BV behaalt trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Inmiddels zijn wij ook een PSO-gecertificeerd
bedrijf. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Aannemings- en Wegen- bouwbedrijf Van Rosmalen BV niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt.

Waarom de Prestatieladder Socialer Ondernemen?

Wij vinden sociaal ondernemen niet meer dan normaal: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer. Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen en wetten om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving te verhogen. Overheid, organisaties en bedrijven creëren samen
mogelijkheden zodat zij duurzaam integreren. Om Socialer ondernemen te stimuleren heeft TNO, samen met stichting PSO-Nederland, Start Foundation en andere (MKB)organisaties uit de praktijk, het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld. De PSO is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een
landelijke norm voor Socialer ondernemen.

Wat is de PSO?

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid
bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen. Meedoen biedt voordelen voor iedereen. Meer organisaties creëren kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én de sociale identiteit van de deelnemende
organisatie wordt zichtbaar voor medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten.

Hoe werkt de PSO?

PSO heeft vier niveaus: een aspirant-status en drie treden. Er wordt gemeten hoe organisaties bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere organisaties als het gaat om het duurzaam bieden van passende werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ook de prestatie van leveranciers en samenwerkingspartners wordt inzichtelijk gemaakt.

Meer
informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.